Amakuru

Zimwe mujyana z’indirimbo Gisubizo ministries yitije mubanyamahanga

Gisubizo Ministries n’itsinda rizwi kandi rimaze kugira ibigwi hano mu gihugu cyacu cy’u Rwanda kubera indirimbo zitandukanye zakunzwe n’abatari bake ndetse zihembura imitima y’abanyarwanda .

Uyu munsi tugiye kugaruka kw’ikosa amatsinda atandukanye n’abahanzi ba gospel bakunze gukora reka duhere kuri iritsinda , twavuga ko ryakoze ikosa ritari rikwiye ndetse ridakwiye kongera gusubira gukora , mundirimbo zitandukanye gisubizo yakoze hagiye hagaragaramo gukoresha injyana zabandi , ariko abumva indirimbo bakumva ko ari iza Gisubizo nyamara kwandika ni kimwe noguhimba injyana ni ikindi , ibyo iyo bibaye abantu bakaza kumenya ukuri batagaragarijwe mbere , hari icyizere itsinda ritakaza , nko gufatwa nkaho batajya bahimba injyana , kugeza ubu ikibazo nticyakabaye ko Gisubizo ministries yitije injyana zabandi ahubwo ikibazo kirimo nukwiyitirira ibitari ibyabo nyamara ntagisebo kirimo cyo kwemera ndetse no kugaragaza ko injyana bakoresheje bazikuye ahandi na cyane ko aribwo bunyamwuga , itegeko nomero 31/2009 ryo kuwa 26/10/2009 itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by’ubwenge ku Ingingo ya 200: Uburenganzira ku
mutungo w’igihangano rigira riti:
Haseguriwe ibyo ingingo z’iri tegeko zibuza,
umuhanzi w’igihangano ni we wenyine ufite
uburenganzira bwo gukora cyangwa gutanga
uruhushya rwo gukora ibikorwa bikurikira:
1° gutubura igihangano cye;
2° guhindura igihangano cye mu zindi
ndimi;
3° gutegura ihinduramiterere,
imitunganyirize y’igihangano cye mu
bundi buryo ndetse no kukibyazamo
ibindi bintu ;
4° gukodesha cyangwa gutanga uruhushya
rwo gukodesha cyangwa se gutiza
rubanda igihangano cye cy’umwimerere
cyangwa kopi y’igihangano
cy’iyumvabona, kopi y’igihangano
cyashyizwe kuri fonogaramu, n’iya
porogaramu ya mudasobwa ;
5° gukwirakwiza cyangwa gutanga
uruhushya rwo gukwirakwiza muri
rubanda igihangano cy’umwimerere
cyangwa kopi z’igihangano cye ngo
kigurishwe, cyangwa ubundi buryo bwo
kwegurira abandi umutungo agifiteho;
6° gukina cyangwa kuririmba igihangano
cye mu ruhame;
7° gutangaza igihangano cye mu ruhame
akoresheje isakaza;
8° gutangaza mu ruhame igihangano cye
akoresheje insinga cyangwa ubundi buryo
ubwo ari bwo bwose.
Uburenganzira bwo gukwirakwiza
igihangano buteganyijwe mu gace ka 5
k’igika cya mbere cy’iyi ngingo
ntiburengerwa, iyo igihangano
cy’umwimerere cyangwa kopi zacyo
byagurishijwe, cyangwa umutungo bwite kuri
byo weguriwe abandi bari mu Rwanda, mu
buryo bwemewe na nyir’uburenganzira
bw’icyo gihangano.
Uburenganzira bwo gukodesha cyangwa
gutiza igihangano buteganyijwe mu gace ka 4
k’igika cya mbere cy’iyi ngingo ntibureba
ikodesha rya za porogaramu za mudasobwa,
mu gihe iyo porogaramu ubwayo itari yo

Mukiganiro umuyobozi wa Gisubizo ishami rya Kigali yaduhaye kuri channel yacu ya youtube yatubwiye ko asanga ntacyo bitwaye kuko ari ivugabutumwa , arik nanone ivugabutumwa naryo ryubahiriza amategeko yashyizweho n’abantu.

Iri kosa ntabwo ari Gisubizo ministries yonyine irikora , nubwo ariyo tugiye guheraho , hari amatsinda atandukanye akomeje uyu muco ndetse nabamwe mubahanzi bamamaye . dore zimwe munjyana Gisubizo ministries yashishuye:

Original
Copy
Original
Copy
Original
Copy
original

copy :Ebenezer:https://www.youtube.com/watch?v=6b3IolqKUic

ni indirimbo batarashyira hanze ariko yashyizwe kuri youtube nk’indirimbo ya Gisubizo Ministries

Nubwo hari abagiye bakira nabi iyi nkuru igaragaza injyana z’ indirimbo Gisubizo Ministries yagiye yitiza , nta kimwaro cyakabayemo kuko ibi bisanzwe bibaho ariko ntibikwiye ko habaho kwiyitirira ibitari ibyabo.

Mukiganiro n’umuyobozi wa Gisubizo Ministries ishami rya Kigali Eddy Runyambo yaduhaye ikiganiro atubwira uko bo babifata gushishura injyana zabandi kanda hano wumve ikiganiro cyose .

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *