Inyigisho

Intambwe 10 mu kwiyubaka , gutera imbere mu Mana no mu buzima busanzwe

Imyitwarire y’umuntu n’imigenzereze ye ni kimwe mu bimufasha kugena ahazaza he. Uko umuntu yitwara nabi ni nako aba ashyira mu kaga ubuzima bwe, mu gihe nyamara imyitwarire myiza y’umuntu imusunikira ku mahirwe, imigisha no kugera ku byiza mu buzima bwe.

Kwiyubakamo ubumuntu no kwiyumvamo ubushobozi ni intambwe nziza ifasha umuntu kugera ku ntego ze mu buzima.

Dore inama 10 zagufasha kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba.

1. Igihe urakaye ntukihutire gufata icyemezo kuko uyobowe n’uburakari kwiyobora aheza biramugora.

2. Igihe ujijinganya utabona neza icyo gukora aho guhuzagurika shaka akanya ko gutuza no kwitaza abandi utekereze neza ubone igisubizo.

3. Igihe ubukene buguteye umuntu runaka akakuguriza amafaranga, jya uzirikana kumwishyura kandi umwishyurire igihe kuko ari ejo ari ejobundi uzongera umukenere burya ibibazo ni ibihoraho wihemurwa n’ikibazo kizagaruka.

4. Nutera umukobwa inda, ntuziyumvishe ko umuteye inda gusa ahubwo uzumve ko wowe nawe mwatangiye urugendo rwo kuzana umuntu mushya kuri iyi si. Aho guhunga no kwihakana uwo wabeshyaga urukundo, shikama nk’umugabo kandi wikureho umugayo wo kuzagira umwana ukugaya.

5. Abakunegura bose si ko baba bakubeshyera, burya umuntu uzavuga intege nkeya zawe, aho gushwana nawe uzagerageze kuba mwiza kurushaho, nurangiza n’ibanga ryinshi umusabe ko ikibi akubonyeho ajya akikubwira mu ibanga ugikosore ataguteje rubanda.

6. Burya twese tuzapfa kandi tubitinya kimwe. Ubabaye wese ubishoboye uzamufashe kandi intwari mu gukunda mugenzi wayo isumba intwari ijana mu kurasana.

7. Icyo ushoboye uzagikore kandi ugikunze cyane cyane impano yawe uzirikane kuyikoresha uko bikwiriye.

8. Ntabwo amafaranga akemura ibibazo byose mu buzima, bityo rero uzirinde guhemuka kubera yo.

9. Kuba wowe ni wowe wa mbere bifitiye akamaro. Igihe ushaka kwisuzugura nta muntu uzakubaha kandi nutagaragaza akamaro kawe kuri iyi si abandi bazaheraho bakuzimanganya.

10. Ufite impano n’ubwenge bihagije kugira ngo ntiwicwe n’inzara kuri iyi si. Igihe utabona aho kwerekeza, pfukama hasi usenge Imana niyo rumuri rumurikira abatazigera bayoba.

_________________

Ubwanditsi

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *