Daily Archives: September 9, 2020

Hanze y'U Rwanda

Urutonde rw’ibihugu 10 bigoye kubituramo uri umukristo

 Raporo y’umuryango Open Door utangaza ko abakristo 8 aribo bicwa ku munsi kw’Isi hose bahorwa ukwemera kwabo, naho ...
Amakuru

INGERO 10 Z’ABAGORE B’INTWARI BO MURI BIBILIYA

Ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye, Ni nk’amatunda y’izahabu ku mbehe y’ifeza. (Imigani 25:11) Mbese wigeze kwibaza uko ...