Inzira 3 zagufasha kubabarira

0
123

Nimba warahemukiwe n’umuntu cyangwa abantu,ukaba ubona nta gitekerezo na gito ufite cyo kubabarira uwakugiriye nabi,ugomba kubanza kwibaza icyo kubabarira bisobanuye kuri wowe nk’umukristo ndetse n’uburyo wakora kugirango ubabarire.ni gute wababarira abantu cyangwa umuntu waguhemukiye? Ni gute watandukana n’agahinda n’umubabaro watewe nabaguhemukiye cyangwa uwaguhemukiye? ibi ni ibibazo bikunzwe kwibazwa n’abantu batari bake bahemukiwe ,umukozi w’Imana Kenneth copeland  ibi bibazo yabisubije mu nzira eshatu nawe zagufasha.

 1: Babarira,Emera ko hari ikibazo

Abefeso 4:31-32 : Haragira hati 31Gusharira kose n’uburakari n’umujinya n’intonganya, no gutukana hamwe n’igomwa ryose bibavemo. 32 Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk’uko Imana yabababaririye muri Kristo.” Nimba ufitiye inzika umuntu kubera ibyo yagukoreye ,nubwo byaba bisa nkibitari ibyo kubabarirwa  menya ko ari ikibazo .emera ko wakomerekejwe ,iyakire wemere ko wahemukiwe . ariko ntibikagucyereze,emera ko gutanga imbabazi aricyo  cyangambwa ariyo ntambwe ya mbere iganisha kuguha kubohoka mu mutima.

 2: Babarira, Senga  kandi ubuhorwe  agahinda n’umubabaro

Mariko 11:25  haragira hati,  Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo So wo mu ijuru na we abababarire ibyaha byanyu.”fata icyemezo cyo kubabarira kugirango nawe Imana ikubabarire kubyawe.Senga kandi wiyemeze imbere y’Imana gutanga imbabazi.

 3:Babarira ,Komera ku ntego yawe

Matayo 18:21-22 haragira hati, “‘Nuko Petero aramwegera aramubaza ati “Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze karindwi? 22.Yesu aramusubiza ati “Sinkubwiye yuko ugeza karindwi, ahubwo yuko ugeza mirongo irindwi karindwi.” Birashoboka cyane gutanga imbabazi inshuro zirenga imwe kuwa guhemukiye. Niyo mpamvu mugihe ibibi wakorewe byahashize bikugaruka mubitekerezo ukwiye kujya ugira uti”Oya,mw’izina rya Yesu,naramubabariye,kandi ndagushimira Uwiteka kuko nakiriye imbabazi zawe kubuntu nanjye nzitangira kubuntu.”

N.A/Urugero.rw

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY