Trending

Sep 23, 2021

Category: Inyigisho

ALINE GAHONGAYIRE NA NIYO BOSCO BAGIYE GUSHYIRA HANZE INDIRIMBO...

Aline Gahongayire arikumwe na Niyo Bosco bari muri studio bategura indirimbo bahuriyeho bazashyira hanze muminsi irimbere. Aline Gahongayire ubwe niwe uheruka kubitangaza abinyujije...

Read more

NZAHEREKEZA FRANCIS MUMASENGESHO YANJYE” PAPA BENEDIGITO

Uruzinduko Papa Francis ateganya kugirira muri Iraq rwanenzwe na Papa ucyuye igihe Benedigito XVI avuga ko nubwo ari urw’ingenzi, ari urugendo ruteye impungenge ku mpamvu z’umutekano...

Read more

Bigenda bite nyuma yo gupfa ?

Bigenda bite nyuma yo gupfa ? Ikibazo : Bigenda bite nyuma yo gupfa ? Igisubizo : Mu myizerere ya Gikristo, harimo gucanganyikirwa kwinshi cyane, ku byerekeye ikintu gikurikiraho iyo umuntu...

Read more

Ni irihe banga mu kubaka urugo rukomeye nk’abakristo ?

Ni irihe banga mu kubaka urugo rukomeye ? Igisubizo : Intumwa Pawulo yavuze ko umugore aba ’ahambiriye’ ku mugabo we igihe cyose umugabo aba akiriho (Abaroma 7:2). Aha icyo atwigisha nuko...

Read more

Impano yo kuvuga mundimi zitamenyekana ni iki ? Ese yaba ariyo...

Ikibazo : Impano yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni iki ? Igisubizo : Kuvuga mu ndimi zitamenyekana byabaye bwa mbere ku munsi wa Pentekote (Ibyakozwe n’Intumwa 2:1-4). Intumwa zarasohotse...

Read more

Ni ukubera iki abantu bo mu gitabo cy’Intangiriro babagaho imyaka...

Ikibazo : Ni ukubera iki abantu bo mu gitabo cy’Intangiriro babagaho imyaka myinshi cyane ? Igisubizo : Biracyari iyobera uburyo abantu bo mu gitabo cy’Intangiriro babagaho imyaka myinshi...

Read more

IJAMBO RY’UMUNSI : Ibintu 6 wakwitaho usenga

Niba hari ibintu abakristo bakora kenshi nubwo hari ubwo babikora uko babonye ni ugusenga. Ijambo ry’Imana ridusaba guhora tubikora ubudasiba, tukabigira ubuzima bwacu bwa buri munsi, ikindi...

Read more

Nk’umukristo ni gute nababarira abampemukiye ?

Ikibazo : Ni gute nababarira uwampemukiye ? Igisubizo : Buri muntu wese yagize umuhuguza, uwamuhemukiye cyangwa uwamukoreye icyaha. Ni gute umukristo akwiye kwitwara iyo bigenze bityo ?...

Read more

Ibintu 4 dukwiye gukora kugirango turinde ibyiringiro

1.Kwemera guhomba byinshi byo muri iyi si tubona tutarushye mu manyanga, nk’amanota,agakiza twahawe karihagije ,Yesu arihagije ashobora kukunezeza abafiripi3:7-8,”ibyari indamu yanjye...

Read more

Kuki Kwizera kuri konyine kuba gupfuye ?

Bibiliya yatanze urugero ruvuga ngo’ Niba mubonye mwenedata ushonje, akaba akennye ibyo kurya n’ibyo kwambara mugahita mumubwira ngo amahoro y’Imana ajyane nawe’. Sinzi niba mutekereza ukuntu...

Read more

Ibintu 3 Utazigera wumva cyangwa ubona Imana ikora

1. Imana ntabwo itinya “Umuntu wese udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo” (1Yohana 4 : 8). Turi mu bihe bigoye aho ubwoba buri hose. Ubwoba bwiganje cyane mu mitima y’abizera cyane....

Read more

Ese amadayimoni ashobora kwinjira mu mukristo ? Byashoboka se ko...

Ikibazo : Ese amadayimoni ashobora kwinjira mu mukristo ? Byashoboka se ko umukristo yakuzura amadayimoni ? Igisubizo : Nubwo Bibiliya ntaho yerura ko umukristo ashobora kwinjirwamo...

Read more

Ese niduhura n’inshuti n’abavandimwe mu ijuru tuzabamenya...

Ikibazo : Ese niduhura n’inshuti n’abavandimwe mu ijuru tuzabamenya ? Igisubizo : Benshi bavuga yuko ikintu cya mbere bazakora nibagera mu ijuru ari ukureba ababo bitabye Imana. Kandi koko,...

Read more